Informacje prawne

Zgodnie z hiszpańską ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca, o społeczeństwie informacyjnym i elektronicznych usługach handlowych (LSSICE), otrzymują Państwo następujące informacje prawne.

Odpowiedzialnymi za stronę internetową są:

Berkshire Hathaway Homeservices Marbella
Av del Prado, Edificio Lequeitio
29660 Marbella, Málaga
Spanien

Telefon: +34 951 275 185

E-Mail: tricom@bhhsmarbella.com

Nota prawna i linki
Berkshire Hathaway Homeservices Marbella (BHHS) stale sprawdza i aktualizuje informacje zawarte na swoich stronach internetowych. Mimo zachowania należytej staranności, dane mogły ulec zmianie. W związku z tym BHHS nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność zamieszczonych informacji. To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, do których odsyła się za pomocą hiperłączy. BHHS nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których można się dostać za pośrednictwem takich linków.

Ponadto BHHS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w udostępnionych informacjach w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Treść i struktura strony internetowej BHHS są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub obrazów, wymaga uprzedniej pisemnej zgody.

Kredyty fotograficzne
© Kirill Kedrinski – Fotolia.com, © benjaminnolte – Fotolia.com, © M.studio – Fotolia.com, © Julien Eichinger – Fotolia.com, © Anikakodydkova – Fotolia.com, © Peter Atkins – Fotolia.com, © nyul – Fotolia.com, © reeel – Fotolia.com, © PureSolution – Fotolia.com, © koya979 – Fotolia.com, © JiSign – Fotolia.com, © daboost – Fotolia.com, © digieye – Fotolia.com, © MH – Fotolia .com, © nici.cat – Fotolia.com, © THESIMPLIFY – Fotolia.com, © Arcady – Fotolia.com, © VRD – Fotolia.com, © Tiberius Gracchus – Fotolia, © Julia Tim – Fotolia, © R.Babakin – Fotolia, © HIDALGOPHOTOS – Fotolia, © alotofpeople – Fotolia