Oświadczenie

Brak wiążącej oferty
Co do zasady żaden element ani na stronie internetowej, ani w newsletterze Berkshire Hathaway HomeServices Marbella nie stanowi wiążącej oferty dla osoby odwiedzającej stronę internetową lub czytającej newsletter. Jeśli wyjątkowo Berkshire Hathaway HomeServices Marbella chce złożyć wiążącą ofertę za pośrednictwem strony internetowej lub biuletynu informacyjnego, Berkshire Hathaway HomeServices Marbella określi to w sposób wyraźny i jednoznaczny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, odwiedzający lub czytelnik musi przyjąć, że Berkshire Hathaway HomeServices Marbella nie zamierza składać wiążącej oferty.

Klauzula wyłączenia
Berkshire Hathaway HomeServices Marbella zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub newslettera Berkshire Hathaway HomeServices Marbella Wyjątek stanowią informacje oznaczone odpowiednią adnotacją dotyczącą autorstwa Berkshire Hathaway HomeServices Marbella lub w sposób oczywisty pochodzące od Berkshire Hathaway HomeServices Marbella. Berkshire Hathaway HomeServices Marbella nie sprawuje kontroli nad informacjami przechowywanymi na serwerach zewnętrznych, serwerach dostępu publicznego, serwerach wiadomości Usenet, forach dyskusyjnych, czatach itp. Informacje zawarte na stronie internetowej Berkshire Hathaway HomeServices Marbella mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Berkshire Hathaway HomeServices Marbella nie może zagwarantować, że informacje te są kompletne lub aktualne. Korzystanie z niego odbywa się wyłącznie na ryzyko zwiedzającego.

Prawa własności intelektualnej
Należy przyjąć, że informacje dostępne za pośrednictwem strony internetowej i newslettera Berkshire Hathaway HomeServices Marbella są chronione prawem autorskim, a ich komercyjne wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą autora.

Nie wolno wykonywać żadnych kopii treści. Ponadto nie można udzielać sublicencji ani w żaden sposób przenosić praw na osoby trzecie. Ponadto ani Treść, ani żaden materiał bazowy stanowiący część lub element Treści nie może być modyfikowany, zmieniany, dostosowywany, dezasemblowany, poddawany inżynierii wstecznej ani poprawiany. Nie wolno używać nazw handlowych żadnych licencjodawców. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność dostawców/licencjodawców będących osobami trzecimi.