KING'S HILLS

Oświadczenie

Brak wiążącej oferty
Co do zasady żaden element ani na stronie internetowej, ani w newsletterze TRICOM Group nie stanowi wiążącej oferty dla osoby odwiedzającej stronę internetową lub czytającej newsletter. Jeśli wyjątkowo TRICOM Group chce złożyć wiążącą ofertę za pośrednictwem strony internetowej lub biuletynu informacyjnego, TRICOM Group określi to w sposób wyraźny i jednoznaczny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, odwiedzający lub czytelnik musi przyjąć, że TRICOM Group nie zamierza składać wiążącej oferty.

Klauzula wyłączenia
TRICOM Group zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub newslettera TRICOM Group Wyjątek stanowią informacje oznaczone odpowiednią adnotacją dotyczącą autorstwa TRICOM Group lub w sposób oczywisty pochodzące od TRICOM Group. TRICOM Group nie sprawuje kontroli nad informacjami przechowywanymi na serwerach zewnętrznych, serwerach dostępu publicznego, serwerach wiadomości Usenet, forach dyskusyjnych, czatach itp. Informacje zawarte na stronie internetowej TRICOM Group mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. TRICOM Group nie może zagwarantować, że informacje te są kompletne lub aktualne. Korzystanie z niego odbywa się wyłącznie na ryzyko zwiedzającego.

Prawa własności intelektualnej
Należy przyjąć, że informacje dostępne za pośrednictwem strony internetowej i newslettera TRICOM Group są chronione prawem autorskim, a ich komercyjne wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą autora.

Nie wolno wykonywać żadnych kopii treści. Ponadto nie można udzielać sublicencji ani w żaden sposób przenosić praw na osoby trzecie. Ponadto ani Treść, ani żaden materiał bazowy stanowiący część lub element Treści nie może być modyfikowany, zmieniany, dostosowywany, dezasemblowany, poddawany inżynierii wstecznej ani poprawiany. Nie wolno używać nazw handlowych żadnych licencjodawców. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność dostawców/licencjodawców będących osobami trzecimi.